Endorfiner

Hej!

Här nedan kommer ett inlägg om endorfiners påverkan på välmående. Inlägget fokuserar på endorfiner men nämner kort hormet dopamin som jag kommer att skriva mer om längre fram. Annars finns det fantastiska google om ni önskar mer info och kunskap redan nu :).


Endorfiner är en naturlig belöning i kroppen. Det frisätts och utsöndras vid träning, skratt, när vi äter god mat, vid sex, när vi upplever framgång men också vid smärta.
Endorfiner utsöndras vid stress och rädsla.
Förälskelse utsöndrar endorfiner.
Socker utsöndrar endorfiner. 
Alkohol utsöndrar endorfiner.
Droger utsöndrar endorfiner.

Vad gör endorfiner? Varför behöver vi endorfiner?

Endorfiner lindrar smärta men de kan även påverka vår mottaglighet för stress, psykiska sjukdomar, sömn, hjärnans utveckling, infektioner, tillväxt samt åldrande. Endorfiner sätter sig på opioida receptorer vilket påverkar ökning (eller minskning) av dopamin i hjärnan. En ökad mängd dopamin i hjärnan aktiverar belöningssystemet.
En stimulering med endorfiner leder således till lyckokänslor och eufori.

Endorfiner är ett naturligt ämne som har stor positiv på kroppen och kallas ofta för belöningshormon. De har kemiska likheter med opium och morfin vilket är en av anledningarna till att de ofta sägs "kroppens eget morfin".
Endorfiner stärker immunförsvaret genom att öka produktionen av immunceller. När vi skadar oss bidrar endorfinerna till att vävnaderna slappar av och antikroppar kan bege sig till det skadade området för att läka.
 

Belöning:
Endorfiner gör oss nöjda och glada vilket enkelt kan förknippas med att man efter att man tränat tycker att:
"Åh vad skönt det var att träna"
Eller att man känner sig gladare efter att man skrattat, haft sex eller lyckats med någonting. 
När du utsätter dig för extrema situationer såsom att hoppa bungyjump, hoppa fallskärm eller liknande utsöndrar både adrenalin och endorfin. Du blir glad och nöjd efteråt.
Att föda barn är förstås också en stark utsöndrare av både adrenalin och endorfin. Både adrenalinet och endorfinerna bidrar till den "urkraft" som många pratar om att kvinnor har vid barnafödande. 
 

Beroende:
Eftersom endorfiner och dopamin är två (av några) hormon som påverkar vårt välmående vill vi ju vara kvar i det stadie där både endorfiner och dopamin är på en hög nivå så vi kan fortsätta att må bra.
Ser vi till listan ovan kan vi se att både socker, alkohol och droger bidrar till att utsöndra endorfin. Vi känner ett välmående och ett "rus" vi intag av dessa substanser. Vi vet att om vi intar socker/alkohol/droger så kommer vi att må bra. Tills ruset går ur kroppen och nivåerna sänks. 
Det går även att se att träning, sex, och framgång utsöndrar endorfin. 
Det är inte svårt att se ett samband mellan att människor blir beroende av de olika aktiviteterna/substanserna som bidrar till en utsöndring av endorfiner. Vi vill ju såklart vara kvar i den positiva välmående känslan. Detta gäller ju oavsett om vi är beroendepersoner eller de utan beroendeproblematik.
 

Hur skaffar vi endorfiner på ett sunt sätt?
För en person utan beroendeproblematik är svaret ganska enkelt för att hålla igång sin utsöndring av endorfiner. De kan dricka alkohol vid festligheter, äta god mat, äta socker vid enstaka tillfällen och träna regelbundet. Samt andra aktiviteter som utsöndrar endorfiner. 
För en beroendeperson är det betydligt svårare. Vi kan inte dricka alkohol vid festligheter eller äta socker vid enstaka tillfällen. Då vi vet att enstaka tillfällen finns inte för oss, har vi intagit drogen är vi fast.
Det vi får göra är att fokusera på de andra substanserna som kan hjälpa oss att utsöndra endorfiner och öka mängden dopamin.
Vi bör (förutom att hålla oss drogfria) utföra en fysiskt aktivitet så att vi kan utsöndra endorfin via motion. Vi får se till att vara sociala och skratta mycket.
Tidigare nämnt är att smärta utsöndrar endorfin, och här kommer årets julklapp 2009 in i bilden. S p i k m a a t t a n! När vi lägger oss på spikmattan upplever ryggen en smärta som gör att endorfiner utsöndras. Eftersom vi beroendepersoner ska hålla oss drogfria får vi hitta andra sätt via aktiviteter för att uppnå högre nivåer av endorfiner och höja vårt dopamin.
 
 
 
 
 

(Tillägg: Eftersom inte alla lever i relationer, förälskelse eller har möjlighet till att vara sexuellt aktiva nämner jag väldigt kort sex i detta inlägg. Att ha sex kan annars vara ett sunt sätt att skaffa endorfiner.)


 
dopamin - endorfiner - hormoner - sockerberoende
mytaste.se